iBatis

iBatis 3.0 preview - část první

<environments default="production"> <environment id="development"> <transactionManager type="JDBC"> <property name="" value=""/> </transactionManager> <dataSource type="UNPOOLED"> <property name="driver" value="${driver}"/> <property name="url" value="${url}"/> <property name="username" value="${username}"/> <property name="password" value="${password}"/> </dataSource> </environment> <environment id="production"> <transactionManager type="MANAGED"> <property name="" value=""/> </transactionManager> <dataSource type="POOLED"> <property name="driver" value="${driver}"/> <property name="url" value="${url}"/> <property name="username" value="${username}"/> <property name="password" value="${password}"/> <property name="poolMaximumActiveConnections" value="20"/> <property name="poolMaximumIdleConnections" value="5"/> </dataSource> </environment> </environments> //tímto voláním vytvoříme factory pro defaultní prostředí, což je "production" SqlSessionFactory factory = sqlSessionFactoryBuilder.

iBatis SqlMaps - tak trochu opomíjený ORM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <!DOCTYPE sqlMapConfig PUBLIC "-//ibatis.apache.org//DTD SQL Map Config 2.0//EN" "http://ibatis.apache.org/dtd/sql-map-config-2.dtd"> <sqlMapConfig> <!-- Konfigurace transakčního manažeru, pokud jste v prostředí aplikačního serveru, je vhodnější použít jeho transakční manažer a managovaný datasource (tedy vytáhnout je z JNDI) --> <!-- tuto část při použití Springu vynecháváte, jelikož ji máte již zkonfigurovanou ve springových konfigurácích --> <transactionManager type="JDBC" commitRequired="false"> <dataSource type="SIMPLE"> <property name="JDBC.Driver" value="org.hsqldb.jdbcDriver"/> <property name="JDBC.ConnectionURL" value="jdbc:hsqldb:."/> <property name="JDBC.Username" value="sa"/> <property name="JDBC.