JavaScript

Zbystřete své smysly technickými doplňky

Nevím jak vám, ale nám se při vývoji často stává, že vývojáři některé věci přehlíží a to se nám negativně odráží na produktivitě a kvalitě výstupu. Člověk je tvor omylný, ale inteligentní a proto se snaží se vybavit takovými nástroji, které jeho nedokonalosti dokáží vyvážit. Na posledním hackathonu kolega Michal Kolesnáč přišel s nápadem a prototypem rozšíření našeho existujícího doplňku pro Google Chrome, které pomocí HTML 5 notifikací upozorní vývojáře na potenciální problémy na prohlížené web stránce.

Monitoring embeded video plays

This week I got a simple request from our customer - to count plays of videos embeded at their site. We currently support different kinds of players - from FLVs interpeted by JwPlayer, Vimeo, Czech Stream.cz to YouTube movies. The task was so simple that I (fool) made a prototype only for FireFox and estimated at most few hours for the implementation. I couldn't have been dumber ... First attempt The first and very naive attempt was to attach click handler via jQuery (but this didn't work at all): $(document).

Twitter like content auto load on scroll into view

I guess everyone of you already know content loading mechanism used on the Twitter site. When you scroll down at the bottom of current page another content is loaded immediatelly without you clicking on any UI element. It's a very nice idea for AJAX powered listings and you'd probably take advantage of it on your own site too. I came to the same conclusion also but it seems there is no single jQuery plugin enveloping this kind of mechanism.

Zrychlete svoji webovou aplikaci pomocí Partial Update

Partial update neboli částečná aktualizace stránky (pomocí AJAXu) není technika zrovna nová. Po pravdě řečeno však stále není běžná, přestože její správné použití může velmi pozitivní dopady na celkový výkon systému a také je velmi dobře přijímána uživateli. Na otázku proč, můžeme odpovědět problematickou podporou ve frameworcích - některé se na jedné straně snaží o maximální odstínění programátorů od JavaScriptu, čímž z dané techniky dělají věc více méně magickou - jinde naopak použití vyžaduje větší než malé znalosti "

Problémy s kódováním v AJAXu a jak na ně

V prosinci jsem znovu řešil problém s kódováním českých znaků při AJAXové komunikaci se serverem. Znovu říkám proto, že jsem stejný problém řešil před pár měsíci, ale řešení jsem stihnul úplně zapomenout. Tentokrát jsem si ale poklepal na čelo a říkám si: "Furo tvá paměť se horší, zapiš to nebo nad tím budeš za měsíc trávit čas znovu". Problém je poměrně obecného charakteru - kdysi jsem na to narazil při používání knihovny Prototype.

JavaScript timers - naše staré hodiny, bijí čtyři hodiny

Absolutním Cimrmanovým rýmem začínám další ze série článků o Javascriptu. V něm bych chtěl rozebrat pár postřehů při práci s časovači (timery) v JavaScriptu. Ty se používají k lecčemu - při jQuery animacích, zobrazování aktuálního času, periodickém dotazováním serveru atp. Intuitivně jsme vždycky tušili, že jejich časování nemusí být úplně přesné, ale přesto jsme hrubě podcenili význam pro aplikaci, pro kterou je aktuální čas zásadní. Stáli jsme před relativně jednoduchým problémem.

jQuery effects - quick start

V minulém článku, ve kterém jsem se zabýval JavaScript Closures, jsem se zmiňoval o tom, že mě k jejich studiu donutilo používání efektů z knihovny jQuery. Také jsem sliboval, že o svých zkušenostech něco málo napíšu v dalším článku. Nuže směle do toho. jQuery je obecná knihovna obalující odlišné implementace (více než odlišnosti jazyka, míním odlišnosti práce s DOM reprezentací) JavaScriptu v běžně používaných prohlížečích. Efekty jsou pouze její minoritní částí, kterou možná většina vývojářů pracujících s jQuery ani nevyužívá.

JavaScript Closures - překvapení Java programátora

Javascript používám několik let, snad už od doby kdy jsem na univerzitě začal koketovat s webem. Celou dobu ho používám jen na jednoduché skriptování bez ambic na jakýkoliv propracovanější programovací model. S nástupem kvalitních frameworků jako je třeba jQuery, PrototypeJS, MooTools, Script.aculo.us a další, je člověk přinucen ponořit se do tajů JavaScriptu hlouběji a narazí na věci o kterých se mu před tím ani nesnilo. V tomto článku bych se s vámi rád podělil o pár zkušeností a především odkazů na kvalitní články o tzv.