Management

iBatis 3.0 preview - část druhá

V předchozím článku jsme si ukázali vylepšení iBatisu v souvislosti s XML deklaracemi. Tento navazující článek rozebírá novinky v oblasti Java API. Základem pro toto rozšíření se staly vlastnosti dostupné od verze Javy 1.5 - tedy generiky a anotace. Jednou z velkých kritik původního iBatisu bylo množství XML, které bylo nutné psát. Našlo se mnoho lidí, kterým tento přístup vadil a kteří by spíše uvítali mít vše na jednom místě v kódu.