Databáze

Recreate MySQL views without definer, one-liner solution (Linux)

Rather cryptic headline describes a pain many of us have to go through when restoring MySQL database backup from different machine. If you have ever done this on database with DB views - you'd probably run at this problem too. Source of the problem is that MySQL dump exports CREATE VIEW DLL with DEFINER attribute and there is no way how to instruct it to exclude this attribute (as far as I know).

Úvaha nad horizontálním škálováním databází a těžkostmi s tím spojenými

Škálování databází je velké téma a já rozhodně nejsem takový odborník, abych tady rozebíral kdovíjaké detaily. Zcela jistě znáte termíny jako je sharding, o kterém psal Dagi už před 5 lety, popřípadě znáte termín partitioning, který nám nabízejí některé DB stroje "zadarmo" a jiné "za peníze". Alternativním způsobem horizontálního škálování je škálování pomocí sady replik pro čtení, o kterém lze uvažovat v případě, že máte aplikaci, které řádově méně zapisuje do databáze než z ní čte.

Trápení s MySql JDBC driverem

MySql databázi používáme jako standardní řešení datové vrstvy už hodně let. Prošli jsme si už pěknou řádku verzí JDBC ovladačů, ale jedna věc mě dostala vážně do kolen. Tak se pohodlně usaďte, protože dnešní příběh bude vážně dlouhý :-) Žil byl v jedné firmě programátor starající se malou generickou knihovnu pracující s JDBC. Jednoho krásného rána se probudil s jednou nově reportovanou issue ve svém trackeru ... ale ne, takhle by to vyprávění trvalo opravdu hodně dlouho .

When does your Spring @Transactional attribute apply on CgLib proxies

Testing transactional aspect of your application is not easy as we usually use Springs' transaction rollback on tear down testing approach. Though there are solutions to test aspect oriented logic it's not without a price. More than that - we very much got used relying on easy-to-use Spring @Transaction annotation so that we don't usually take an effort to do it. There is a few standard Spring rules for rollbacking transaction in relation to method resolution:

Pozvánka na CZJUG Workshop věnovaný iBatis 3

Rád bych vás všechny pozval na workshop na téma iBatis 3 konaný 3. března 2010 od 18 hodin v rámci CZ JUG setkání (pozor tato praktická setkání se konají v Národní technické knihovně v Praze - Dejvicích - viz. mapka dole). iBatis je framework pro mapování dat uložených v relační databázi na Java objekty. Už po několik let je zajímavou alternativkou k ORM frameworkům postaveným na JPA (jehož typickým představitelem je Hibernate).

Commons DBCP industriální standard s chybami

V rámci zátěžových testů, které jsem v minulém týdnu prováděl jsem přišel na jednu zajímavou věc. Při velké zátěži došlo k "zaseknutí" Tomcatu, ze kterého se systém již nedokázal zotavit. Průvodním jevem byly otevřené konekce na databázi, přes které neprocházely žádné dotazy (tj. databáze nic nedělala), nulové zatížení procesoru Tomcatem, žádné Exception v logu. Příznaky nasvědčovaly tomu, že problém vězel v nějakých deadloccích - buď při práci s konekcemi do databáze nebo mezi aplikačními vlákny.

MySQL nebezpečí průtokových tabulek, zamyšlení nad insert into ... select from

Je to asi rok co jsem psal článek o implicitních commitech při provádění DDL příkazů. Řešil jsem tehdy problém velmi složitého selectu, který se výrazně zjednodušil, pokud jsem jej rozdělil na dvě části s uložením mezivýsledků. Jelikož jsem potřeboval zachovat transakčnost, nemohl jsem využít temporárních tabulek a šel jsem cestou stálé tabulky s aplikačním hashem rozlišující mezivýsledky jednotlivých transakcí mezi sebou. To jsem ještě netušil, jaké mi to přinese komplikace .

Import velkých dat do MySQL

Ještě něž jsem zahájil svou dovolenou, jsme při dokončování projektu narazili na výkonnostní problém při velkém importu dat do MySQL databáze. V našem případě se jednalo o cca 30 tisíc záznamů do tří tabulek navzájem provázaných cizími klíči. Úvodní verze importního algoritmu trvala cirka 50 minut, po dvou dnech jsme se dostali na jednotky minut. Nedalo mi to, a udělal jsem pár testů, které snaží tento problém rozkrýt do většího detailu, tak abych pro příště věděl, co a především jak významně ovlivňuje rychlost importu takto rozsáhlých dat.