Ad ACTA - moje komunikace s p. Zahradilem

Prozatím mám spíš takové zkušenosti, že petice a protesty nefungují. Nicméně je to jediný nástroj, který nám demokratické zřízení dává (když nepočítám volby jednou za 4 roky). Proto jsem se rozhodl napsat našemu poslanci v EU a osobně jej požádat, aby hájil práva našich občanů a vydal nesouhlasné stanovisko se současným zněním dohody ACTA. Pochybuji, že to něco změní, ale minimálně mi pan poslanec odepsal.

Korespondenci zveřejňuji proto, že jsem o to byl požádán. Zkuste věnovat chvilku a napsat p. Zahradilovi také ….

Úvodní dopis převzatý od bzzzwa (nejsem právník a takový dopis bych asi nedokázal dát dohromady):

Vážený pane poslanče,

dovolte mi, abych vyjádřil znepokojení nad kvalitou Stanoviska Výboru pro rozvoj k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství (dále jen “Stanovisko” [pdf] http://bit.ly/xpsJpH), které jste Vy jakožto zpravodaj výboru vytvořil. Stanovisko se vyjadřuje o dohodě ACTA jako o bezproblémové a v souladu s “acquis”.

Existují však validní názory, které tvrdí naprostý opak. To jste však ve Stanovisku bohužel nevzal v úvahu.

Je znepokojující, že Vámi vytvořené Stanovisko ignoruje problémy, na které poukazuje studie dohody ACTA, financovaná Evropskou komisí:

http://www.laquadrature.net/files/INTA%20-%20ACTA%20assessment.pdf

Další výhrady k nedostatkům Stanoviska naleznete v otevřeném dopise organizace FFII:

http://acta.ffii.org/?p=1060

O hrozbách pro konkurenceschopnost, občanská práva a dalších, které se váží k případnému schválení dohody ACTA:

http://www.edri.org//files/ACTA/booklet/Cim_je_ACTA_kontroverzni.pdf

Věřím, že mé znepokojení vezmete v potaz při Vaší další práci.

S pozdravem,
Jan Novotný,
Pardubice

Odpověď p. poslance Zahradila:

Vážený pane Novotný,

Nejprve mi dovolte Vám poděkovat za zájem o probíhající debatu na půdě Evropského Parlamentu (EP) ohledně návrhu dohody ACTA. Pro Vaši informaci připomínám, že vedoucím výborem k dané dohodě je Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) Výbor pro rozvoj (DEVE) poskytuje pouze stanovisko pro výbor INTA. Vzhledem k tomu, že jsem plným členem výboru INTA a náhradníkem ve výboru DEVE, mám možnost vidět do této komplexní materie z různých úhlů.

Pokud jde o můj obecný názor, je potřeba chránit duševní vlastnictví a najít vhodný nástroj, který by umožňoval ochranu mezinárodně a byl efektivní. Sdílím názor, že některé oblasti dohody ACTA jsou minimálně kontroverzní a mám k nim své výhrady. Je však nutné zamezit ilegálnímu a kriminálnímu jednání, které způsobuje škody ekonomikám jak vyspělých, tak často i méně rozvinutých států.

K Vašim konkrétním připomínkám:

1) “ACTA povede k omezení základních práv nebo občanských svobod (například: kontroly přenosných počítačů na letištích, monitorování internetových aktivit, atd…)”

V dohodě ACTA neexistuje žádné ustanovení, které by odůvodňovalo tyto obavy. ACTA je mířena na boj s ilegálními aktivitami, které se dějí ve velkém, často organizovanými kriminálními gangy. Nemíří směrem k omezování osobních svobod jednotlivce nebo obtěžování spotřebitelů. Je tam výslovné ustanovení zakazující kontroly a postih občanů, pokud nejednají v rámci organizované skupiny, která se zabývá masovou ilegální aktivitou.

2) “ACTA byla vyjednána tajně. Jednání byla netransparentní a vedena za zavřenými dveřmi.”

Text dohody ACTA je veřejně přístupný komukoliv a i tato diskuse je toho důkazem. Samotná mezinárodní jednání o dohodě ACTA byla vedena nejen Evropskou komisí, pokud jde o oblasti smlouvy spadající do exkluzivních kompetencí EU, ale také členskými státy, které vyjednávaly oblasti ve své gesci (například kapitolu o “criminal enforcement”). To je také důvod, proč bude ratifikace ACTA probíhat nejenom na úrovni EU, ale také na úrovni členských států podle jejich příslušných národních ústavních zvyklostí.

3) “ACTA ohrožuje legální obchod s generickými léčivy a globální ochranu lidského zdraví.”

Neexistuje žádné ustanovení dohody ACTA, které by bylo zaměřeno na omezení globálního obchodu s generickými léčivy. Naopak se ACTA přímo odvolává na deklaraci z Doha o ochraně vlastnických práv a veřejného zdraví a přímo vyjímá patenty z kriminálních a hraničních kontrol.

Jistě se shodneme na tom, že ochrana duševního vlastnictví není méně důležitá než ochrana hmotného vlastnictví. Bez mezinárodních dohod tuto ochranu ovšem nelze efektivně zajistit.

S pozdravem

Má další reakce

Vážený pane poslanče,

věřím, že budete hájit především zájmy svých voličů v České republice a nikoliv nadnárodních koncernů pochybně prosazujících práva autorů, kteří se sami od svých “chlebodárců” odvracejí pryč
(http://paulocoelhoblog.com/2012/01/20/welcome-to-pirate-my-books/ a řada dalších, ale nebudu vás obtěžovat tunou odkazů).

Bohužel věřím více zdrojům jako je Reflex nebo Iuridicum Remedium (http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/44936/svoboda-projevu-je-v-ohrozeni-zruste-dohodu-acta-vyzyvaji-aktiviste-europoslance.html) víc než právnické hatmatilce plné různých kliček, které jste zvyklí celá léta vyrábět nejen v České republice. Navíc mám své osobní (špatné) zkušenosti s chováním státem posvěcené mafiánské společnosti OSA, které nemá vůbec nic společného se spravedlivým hájením práv autorů.

Proto Vás ještě jednou žádám o přehodnocení postoje k dohodě ACTA a pohled především ze strany občana České republiky a nikoliv pohledem nikomu nic neříkajících výborů INTA a DEVE.

S pozdravem,
Jan Novotný

TENTOKRÁT JIŽ BEZ REAKCE …

Napište i vy svému poslanci.