jOpenSpace 2008 – Audio #2

Není se třeba obávat, že by můj zájem o publikaci přednášek z jOpenSpace 2008 zveřejněním té mé ochladl. Ba naopak - předkládám Vám druhou várku záznamů a ještě nás čeká jedna várka, na kterou se můžete do konce roku těšit.

Pro úplnost ještě uvádím odkaz na předchozí záznamy:

Lightning Talk - Using Spring in large applications, Roman Pichlík

V této přednášce Dagi popisuje zkušenost s nasazením (a používáním) Spring Frameworku na velkém projektu v Hewlett-Packard. Velkým projektem se rozumí projekt složený z cca. 150 Maven subprojektů = 150 aplikačních kontextů, na kterém pracuje cca 40 vývojářů. Od šesté minuty se probírá zajímavý problém skládání velkého množství aplikačních kontextů Springu, na toto téma navazují já ve 13 minutě s narážkou na řešení popsané v seriálu o modulárních systémech ve Springu. Od 11 minuty se diskutuje o problematice autowiringu na velkých projektech. Po 15 minutě se naráží na použitelnost OSGI v J2EE projektech a obecně o rychlosti adopce nových Java standardů u velkých zákazníků. Po 20 minutě se probírají problémy vendor descriptorů a způsob instalace takto velké aplikace u různých zákazníků.

Zkraje je kvalita záznamu dobrá, v prostřední části se výrazně zhoršuje, aby se ke konci opět dostala na relativně rozumnou úroveň. Diskuse je nicméně zajímavá, takže snad někteří z vás vydrží až do konce.

MP3 Podcast Podcast [43:27] 10,4 MB

Slidy prezentace Slidy prezentace ve formátu PDF

Open Space Talk - Java vs. dynamické jazyky, Jan Štěrba

Tato session se zaměřuje na porovnání Javy a programování v dynamických jazycích - např. Ruby (JRuby), Groovy, Python (Jython) a dalších.

Na začátku (1:47) je shrnutí obou přístupů, statické vs. Dynamické jazyky. Účastníci hovoří o svých zkušenostech a vyjadřují vlastní názory na dynamické jazyky:

Názory na výhody dynamických jazyků

 • Lépe se v tom programuje
 • Jedná se o rozdíl v myšlení oproti Java (3:30)
 • Pozitivem je zjednodušení kódu (Dagi, 7:20), ale existují i negativa (Dagi, 14:30)
 • Díky novějšímu datu vzniku je lepší API (JŠ)
 • Vhodné použít proto, že mohou být víc lightweight a mít nižší nároky na HW než Java (python) (6:08) O rychlosti python vs Java též kolem 21:50, včetně porovnání run-time enginů.
 • Vyšší produktivita práce (23:00)

Názory na nevýhody dynamických jazyků

 • Problémem je chybějící úplná code completion (4:40)
 • Horší dokumentace oproti dokonalým Javadocům Java API (JŠ)
 • chybí refaktorizace a compile-time validace (PJ, 23:30)
 • Pokud vývojář začne rovnou v dynamickém jazyku bez znalosti Javy, hrozí riziko špatného kódu (29:30 a 35:00). V té souvislosti o nesporné důležitosti automatických testů při vývoji v dynamických jazycích (31:40), o snadnější cestě k vytvoření nesrozumitelného, špatného kódu oproti statickým jazyků.
 • O nedostatku znalostí v týmu v oblasti dynamických jazyků (33:20)

V střední části se diskutovalo, kdy je vhodné dynamický přístup použít (5:40 a též ještě 25:45). Zmínily se dynamické frameworky - Ruby on rails (10:10) a Groovy (29:00), též jak je to s adaptací Java programátora na Groovy (11:20).

Další témata byla:

 • Jak se řeší v dyn. jazycích změna třídy za run-time (13:30)
 • Doporučení pro přístup k definování nových dynamických metod v dyn. Jazyku
  Je vhodné neměnit chování metod při běhu aplikace, jen při jejím startování (16:50)
  O JQuery a nebezpečí dynamičnosti při předefinovávání chování existujících metod za běhu (pomocí pluginů, 19:07).
 • Možnost využít dynamické jazyky pro prototypování modulů, které se později přepíšou do Javy (26:45)

V poslední části se probíralo, jaké jsou rozdíly mezi objektovým a procedurálním přístupem (36:45) a jak nechat inspirovat Javu příjemnými vlastnostmi co se týče syntaxe a API mladších dynamických jazyků (37:40). Hovořilo se o technologických limitech Javy, bránících zavedení některých novinek a o templates v Cčku v porovnání s řešením v Java (40:10).

Zmínil se .NET (41:34) a Java 3.0 (42:10). Podrobněji se probraly některé konstrukty v Javě - Comparable, pole vs. Collections (43:00), primitivní datové typy (např. int) vs objektové alternativy (např. Integer) (46:00) a jak jsou primitivní typy optimalizovány v Smalltalku (48:00). Diskuze se ukončila zmínkou o využití Rhino pro automatické generování formulářů (51:00).

MP3 Podcast Podcast [54:26] 16,3 MB

Lightning Talk - Grid & Cloud Computing, Lukáš Kolísko

Tento záznam zachycuje přednášku na téma cloud computingu. Lukáš Kolísko v něm osvětluje základy této problematiky s vazbou na projekt EU Reservoir (Resources and Services Virtualization without Barriers), na němž se jeho tým podílí. Přednáška rozebírá základní problémy spojené s virtualizací a cloud computingem. Od 7 minuty se Lukáš zabývá tzv. business service managementem - tedy zpoplatnění služby uvnitř cloudu s ohledem na měřitelnost spotřeby služby. Od 11 minuty se zabývá optimalizací jednotek v gridech - tato část je bez slidů, pouze z audia obtížně pochopitelná. Od 19 minuty naráží Lukáš na možnosti migrací Java aplikací mezi jednotkami gridu - což je část, kteoru se právě zabývá jeho tým. Po 32 minutě začínají Q&A.

Nahrávka není v ideální kvalitě nicméně při dobře nastavené hlasitosti by mělo být rozumět všemu. Kvalita je v průběhu záznamu víceméně konstantní.

MP3 Podcast Podcast [44:42] 10,7 MB

Lightning Talk - AndroMDA / Enterprise Architect, Petr Ferschmann, Pavel Petřek

Tento záznam obsahuje dvojpřednášku Petra Ferschmanna a Pavla Petřeka o zkušenostech z použití MDA přístupu při tvorbě aplikací. Oba se kupodivu shodují na závěru, že přínosy použití MDA v reálné praxi jsou přinejmenším diskutabilní. Přednášku začíná Petr s popisem nástroje AndroMDA. Ve 3 minutě popisuje Petr motivaci pro použití MDA. V jejich případě se jednalo především na použití MDA pro datovou vrstvu aplikace. Po 8 minutě se lehce naráží na zkušenosti s nástroji ArgoUML, Poseidon. V 10 minutě rozebírá Petr základní princip pro použití MDA při jednosměrné konverzi Model -> Kód. Tedy, že z modelu jsou generováni abstraktní předci tříd, ze kterých programátor dědí třídy, do kterých teprve umisťuje aplikační logiku. Při přegenerování jsou potom přepisovány pouze abstraktní předci a implementace zůstává netknutá. V 14 minutě se poprvé naráží na výhody / nevýhody MDA přístupu. Od 20 minuty se strhává diskuse nad jednotlivými problémy.

V 31 minutě začíná druhá část přednášky v podání Pavla Petřeka. Ten popisuje zkušenosti s Enterprise Architectem. V 37 minutě se probírá problematika verzování datového modelu a generování ALTER skriptů mezi verzemi. Po 40 minutě se Pavel věnuje shrnutí jejich zkušeností. Vyžaduje to vyšší nároky na team, přináší to celou řadu nových problémů k řešení, což přínosy tohoto přístupu nevyváží. Po 46 minutě popisuje Pavel použití MDA na generování komunikačního protokolu s LDAPem, s čímž udělal naopak poměrně pozitivní zkušenost.

V závěru se oba přednášející shodují na tom, že MDA odkrývá konflikt mezi světem vývojáře a analytika a ve výsledku jde jen o to, zda-li chceme vyhovět více analytikovi (MDA analytikovi pomáhá) nebo vývojářovi (MDA vývojářovi zesložiťuje práci).

Kvalita tohoto záznamu je na rozumné úrovni - je rozumět relativně všemu. Rozhodně doporučuji k poslechnutí všem, kteří koketují s MDA.

MP3 Podcast Podcast [59:07] 14,2 MB

Slidy prezentace Slidy prezentace ve formátu HTML

Lightning Talk - Repetitive Strain Injury, Pavel Jetenský

Tento záznam je z předposlední session sobotního večera. Přednáškou se prolínal již úvod do další, kterou byla ochutnávka moravských vín v podání Petra Adámka! Proto je nálada a poznámky v průběhu této přednášky daleko veselejší. RSI je problém, které se týká všech programátorů - jedná se o nemoc z opakovaného, monotónního pohybu (např. strnulé sezení s psatní na klávesnici). RSI je spojená s CPS, což je zánět karpálního tunelu. Oba tyto pojmy jsou vysvětleny hned zkraje přednášky. Ve 3 minutě jsou popsány syndromy. Po 8 minutě Pavel popisuje způsob prevence. Po 23 minutě se strhává živá diskuse, která dále volně přechází v degustaci vín.

Záznam je poměrně často prokládán hlasitým smíchem a proto doporučuji nastavit hlasitost na rozumnou úroveň. Z textu je rozumět takřka všemu.

Pro tuto přednášku Pavel připravil i speciální post, který je dostupný na jeho blogu. Zde jsou také další články, materiály a odkazy, které se této problematiky dotýkají.

MP3 Podcast Podcast [38:00] 9,1 MB

Slidy prezentace Slidy prezentace ve formátu MS Power Point

Videocast Videocast

###

Kompletní itinerář konference, rozcestník a materiály jsou k dispozici na
http://jopenspace.cz/

###

V podcastech byla použita hudba:
Burning Babylon, Roots Fi Cool (http://magnatune.com) publikováno pod Creative Commons License

Creative Commons - Some Rights Reserved

Podcast Licence: Creative Commons

Poděkování: Za pomoc při zpracování tohoto postu děkuji Pavlu Jetenskému, který se postaral o část tranksriptů.