jOpenSpace 2008 – Audio #1

V reportáži z tohoto setkání jsem sliboval, že se pokusíme uveřejnit audio záznamy z jednotlivých session. Od slov došlo k realizaci a je připravena první várka záznamů ve formě podcastů.

Open Space Talk - ORM, Roman Pichlík

V této session se vede diskuse obecně o knihovnách pro objektově relační mapování. Zkraje se probírají obtíže s použitím Hibernate v prostředí desktopových Swingových aplikací v souvislosti s lazy loadingem v AWT threadu (do 16 minuty). Navazuje obecnější diskuse o ORM a jejich používání / zneužívání. Od 19 minuty probíhá porovnávání plnotučných ORM (JPA/Hibernate) s lehčími řešeními (konkrétní probíraný zástupce je iBatis). Od 24 minuty se reší problém N+1 pro dotahování master-detail dat v prostředí iBatis. Ve 27 minutě přebírá slovo Filemon a převádí řeč na Ruby a jeho Active Record. 29 minuta otvírá diskusi na téma faktoru složitosti. Po 30 minutě zmiňuje Petr Ferschman nástroj pro monitoring výkonnosti SQL v Hibernate (znovu otevřeno také po 54 minutě). Od 31 minuty se řeší problém automatického založení (a aktualizace) databázového schématu. Po 35 minutě se diskuse stáčí na MDA přístup pro řešení datové vrstvy aplikace. Od 44 minuty je probírána nutnost jednoznačných identifikátorů v tabulkách při použití Hibernate. 58 minuta odstartuje diskusi na téma cachování a performance v Hibernate a navazuje také popis principů cachování v iBatis.

Kvalita tohoto záznamu je kvalitní.

MP3 Podcast Podcast [77:10] 18,5 MB

Open Space Talk - Dokumentace, Petr Ferschmann

V této diskusi se probírají nejčastější problémy spojené s dokumentací projektů a nástroje, které k dokumentaci používáme. Zkraje se probírají vlastnosti WIKI a zkušenosti s jejím nasazením. Od 7 minuty se věnujeme použití UML k dokumentaci aplikace. V 11 minutě se zvažují JUnit testy jako forma dokumenace - zvažuje se pro koho, kdy a proč je tento typ dokumentace vhodný. Od 19 minuty se naráží na dopady iteračního vývoje na dokumentaci a jakým způsobem se zajišťuje, že při změně aplikace, dojde i ke změně dokumentace a využití Issue trackeru pro tyto účely (spolu s těžkostmi s tím spojenými). Po 29 minutě se diskuse stáčí na obecnější téma lajdáctví a jak se k tomu ve firmách stavíme. 35 minuta znovu otvírá JavaDoc, jako formu programátorské dokumentace a projekce změn kódu do evidence chyb (diskuse se blíže dotýká také pluginu Mylyn pro Eclipse). Po 39 minutě se probírá "dokumentace vytížení" - respektive sledování času stráveného na práci na konkrétních issue / projektech a použitelných nástrojích pro tento účel. Ve 42 minutě se dostáváme k použití DocBooku pro psaní dokumentace.

I tento zvukový záznam je v poměrně dobré kvalitě.

MP3 Podcast Podcast [61:50] 14,8 MB

Open Space Talk - Zkušenosti s agilními metodikami, Michal Šrajer

V této session se můžete dozvědět něco o zkušenostech s agilními metodikami ve firmách účastníků konference. Diskusi otvírá Srakyi se zkušenostmi ze společnosti Inmite. Ve 4 minutě si berou slovo pánové ze Sun Microsystems a popisují implementaci agilních přístupů v jejich týmech. Od 8 minuty se probírá účast zákazníka na vývoji aplikace (nutná součást všech agilních metodik). Okolo 11 minuty se diskutují zkušenosti s použitím agilních metodik při vývoji pro státní správu. Po 24 minutě se naráží na použití prototypů, wireframe a obrázků při komunikaci se zákazníkem. Ve 30 minutě se opět chápou slova kolegové ze Sunu a dělí se s námi o svoje zkušenosti. V třetí třetině záznamu se probírá review proces při vývoji. Po 48 minutě se probírají rozdíly mezi RUP a agilními metodikami a jejich kombinací. Závěr diskuse je věnován párovému programování.

Taktéž tento záznam slibuje slušnou kvalitu poslechu.

MP3 Podcast Podcast [68:53] 16,5 MB

Lightning Talk - Selenium IDE, Pavel Jetenský

V této přednášce nás Pavel Jetenský seznamuje s Selenium IDE - nástrojem pro testování web aplikací. Zpočátku se věnuje obecně způsobu, jak je možné testy nahrávat a spouštět. Možnosti pro export testů do HTML nebo jako JUnit testů. Od 7 minuty se začíná věnovat doporučením při nahrávání/psaní Selenum testů. Také naráží na problémy Selenium recorderu - tato pasáž byla z mého hlediska (částečné zkušenosti se Selenium IDE) nejcennější. Jsou rozebrány např. problémy s nenahráváním stisknutí submit tlačítka, práci s iframy, timeoutováním testů, mizení testrunneru, form field history, zabezpečení testovaných stránek aj.

Záznam je bohužel poměrně poškozený, proto doporučuji poslech jen silnějším povahám nebo lidem se skutečným zájmem o probíranou tématiku.

MP3 Podcast Podcast [24:24] 5,8 MB

Slidy prezentace Slidy prezentace ve formátu MS Power Point

Slidy prezentace Vzorové příklady

Lightning Talk - Tips 'n Tricks, Jan Novotný

Tato přednáška otvírá dvě témata, které jsou publikovány ve formě článků na tomto blogu. Konkrétně se jedná o články:

V první části (do 10 minuty) se rozebírají možnosti ukládání verzí v Java archívech. Jaká je motivace pro správné řešení tohoto problému, jaké cesty jsme vyzkoušeli a uznali jako slepé uličky. Tato část pro vás může být zajímavá pokud, byste snad chtěli znát víc podrobností a souvisejících věcí, které ve zveřejněném článku nebyly vyřčeny. Od 10 minuty je potom rozebíráno použití logovacích knihoven pro testování AOP v aplikacích. Respektive k testování správného nakonfigurování pointcutů. Poslední téma je jen velmi obecně načrtnuto po 19 minutě. Ke konkrétním věcem však již nebyl prostor se dostat - k tomuto tématu najdete nejvíce informací v již zveřejněném článku.

Zkraje je kvalita záznamu špatná, časem se však zlepší a záznam by měl být bez větších potíží poslouchatelný.

MP3 Podcast Podcast [24:29] 5,8 MB

###


Kompletní itinerář konference, rozcestník a materiály jsou k dispozici na

http://jopenspace.cz/


###

V podcastech byla použita hudba:
Burning Babylon, Roots Fi Cool (http://magnatune.com) publikováno pod Creative Commons License

Creative Commons - Some Rights Reserved

Podcast Licence: Creative Commons