Jak bylo na J-Open Space Conference 2008

Tato reportáž vznikla v průběhu posledních session na J-Open Space konferenci v Jizerských Horách. Je na místě se ptát, co za akci to vlastně bylo. Otevření JOS 2008Jednalo se o první setkání lidí z české Java scény, kteří byli ochotní jeden letní víkend věnovat povídání o Javě a zkušenostech s SW vývojem obecně. Prvotní idea uspořádání konference a vlastní organizace akce patřila Michalovi Šrajerovi (alias Srakyi) ze společnosti Inmite. Výsledný mix 25 účastníků byl velmi pestrý - počínaje zástupci akademické sféry, lidí od Sun Microsystems nebo těch, co se točí okolo CZJUG (za pořadatele Dagi a několik přednášejících) a konče řadou českých bloggerů. Od slov Open Space v názvu konference byl odvozen způsob jakým konference probíhala (bližší informace o pravidlech OSC zde). Seance se dělily typově do tří skupin:

 • Lightning talk - přednáška s časovým limitem 15 minut (ne že by se nám dařilo limit naplňovat :-) )
 • Open Space talk - volná diskuse na zvolené téma (typicky hodinová záležitost)
 • Hands on lab - praktické vyzkoušení vybrané technologie (kickstart)

Den první - pátek

Jakmile se všichni ubytovali, sešli jsme se v konferenční místnosti, kde došlo k malému představování. Pro mě to byla zajímavá chvíle, protože jsem si konečně mohl prolinkovat jména, blogy a nicknamy ke konkrétním lidem. Po představení a projednání organizačních záležitostí konference jsme se se pustili do jednotlivých session. Sešlo se poměrně dost návrhů na témata diskusí, lightning talků a dokonce i několika hands on labů, takže jsme nakonec museli hlasovat o ty, které nás zajímají nejvíc a zbývající z programu vyřadit. První den jsme věnovali diskusním tématům ORM (pod taktovkou Dagiho) a tvorbu dokumentace (Petr Ferschmann). Den jsme uzavřeli klábosením u piva ve vestibulu Panského domu na Jizerce, kde jsme byli ubytováni. Kromě držáků jako byl Filemon, Dagi a pár dalších, nás většina odpadla ve dvě hodiny ráno.

Panský dům - Jizerka Tihle všichni mají zkušenost s dynamickými jazyky Hands on lab - Terracota

Den druhý - sobota

Sobotní den nás sice přivítal slunečným počasím, to se ale změnilo již během dopoledne a zbytek dne propršelo. Sportovní aktivity, které jsme měli také v plánu tedy povětšinou ustoupily přednáškám v konferenční místnosti.

Nohejbalové utkání Cyril Sochor na stěně Procházka Jizerou

Na přetřes se dostaly témata:

 • zkušenosti s agilními metodikami (Michal Šrajer)
 • Java vs. dynamické jazyky (Jan Štěrba)
 • Java.cz (Cyril Sochor)

Tento den se také otevřely tzv. Lightning talky, které se tak trochu v našem podání zvrhly ve standardní přednášky s rozsahem až 1/2 hodiny oproti zamýšleným 15 minutám. Nicméně z mého pohledu bych právě tuto část zařadil do kategorie "velmi povedené". Lightning talky dnešního dne byly:

 • Selenium IDE (Pavel Jetenský)
 • Tips & Tricks - elegantní ukládání verzí v JAR archívech, testování aspektů pomocí logovací infrastruktury (Jan Novotný)
 • Using Spring in large applications (Roman Pichlík)
 • Grid & Cloud Computing (Lukáš Kolísko)
 • AndroMDA / Enterprise Architect (Petr Ferschmann / Pavel Petřek)
 • RSI (Pavel Jetenský)

V průběhu dne se také podařilo udělat první Hands on lab s technologií pro clusterování Java aplikací zvanou Terracota. Tuto session vedl Petr Šmíd, který nám pomohl osahat si Terracotu v praxi a naclusterovat si jednoduchou konzolovou miniaplikaci, kterou jsme pak měli možnost spustit i v prostředí webu jako jednoduchý servlet (jako ukázka clusterování HTTP Session). Myslím, že mi tahle hodinka rozhodně ušetří pár hodin studia Terracoty, které jsem rozhodnut do budoucna podstoupit.

Nejúspěšnější přednáška večera

K večeru potom došlo na degustaci znojemských vín pod pečlivým dohledem Petra Adámka :-) . Tuto přednášku bych zařadil mezi nejoblíbenější přednášky konference, prakticky s největším momentálním dopadem na naše osoby. S konečnou platností bylo rozhodnuto, že pokud bude Petr ochoten, musíme naše znalosti v tomto oboru rozšiřovat i v dalším ročníku konference.

Ve tři hodiny ráno jsme se odebrali do postelí s myšlenkou na poslední den konference ...

Den třetí - neděle

Po dvou proflámovaných nocích nás čekal ještě poměrně náročný poslední den, ve kterém jsem měl osobně někdy problém se plně koncentrovat na probíraná témata. Ta rozhodně svou kvalitou nezaostávala za tématy předchozího dne. Vzhledem k časové limitaci jsme dali přednost LT a HOL, které vyžadovaly od jejich autorů přípravu, před volnými diskuzemi (OST). Konferenci jsme tedy zakončili lightning talky:

 • Grails (Martin Adámek)
 • JavaFX (Jan Štěrba)
 • Android (Michal Šrajer)
 • More than testing (Ondřej Šerý)
 • JavaME (Ondřej Nekola)

A také dvěma paralelními hands on laby:

 • Spring Web Flow (Ondřej Zahradník)
 • Android (Pavel Petřek)
Agenda board Účastníci konference (pár jich už chybí)

Po poledni jsme konferenci uzavřeli několika skupinovými fotkami a rozjeli se zpátky domů.

Závěrem

Velmi mne potěšila atmosféra celého setkání a mix lidí, který se na konferenci sešel. Nikdo si na nic nehrál a velmi otevřeně se mluvilo o tématech, se kterými se jako vývojáři potýkáme. S překvapením jsem zjistil, kolik problémů, které řeším já sám, trápí i ostatní a jejich náhled na věc mi pomohl udělat si v několika věcech jasno. Úroveň přednášek bych hodnotil poměrně vysoko a nechtěl bych dělat žádné soudy ve smyslu, která z nich byla ta nejlepší. Myslím, že každá stála za to a každý z nás si mohl odnést zajímavé informace z oblastí, které zrovna jeho zajímají. Zaběr technologií, které se rozebíraly byl opravdu hodně široký. Plno věcí se stihlo probrat i při obědech, což jen potvrzuje moje pozitivní zkušenosti i z jiných setkání (viz. reportáž ze školení NetBeans Platform).

V průběhu celé konference jsme se pokoušeli session nahrávat a časem se snad na Java.cz objeví záznamy z nich. Kvalita záznamu bude pravděpodobně chvílemi velmi špatná, jelikož jsme měli k dispozici pouze standardní mikrofon a velmi problematickém prostředí (velká místnost, 22 lidí, hučení notebooků apod.). Kromě těchto záznamů vznikla také živá nahrávka nového CZ Podcastu, kterou doufejme kluci v blízké době také zveřejní.

Setkání na JOSu pro nás bylo velmi přínosné a to jak po stránce osobní, tak i profesionální. Na tomto závěru jsme se shodli snad všichni zůčastnění a to také znamená, že budeme pracovat na dalším ročníku této konference. Opět bude několik míst otevřených (stejně jako to bylo letos rozesláním Call for papers do mail konference java.cz) komukoliv z české Java komunity, který bude ochoten přispět svou trochou do mlýna.

Doufám, že i příští rok budu mít tu čest psát reportáž z JOS 2009.

Update k 4.8.08 : Dnes mě Srakyi informoval, že vnikla oficiální site pro J-Open Space konferenci, na které budeme koncentrovat materiály s konferencí spojené. Oficiální site je na adrese http://jopenspace.cz/.