Spring Framework

Život s OC4J

Pokud mi někdo řekne, že moje aplikace má běžet v aplikačním serveru OC4J naskočí mi husí kůže. Tento reflex se mi už dostal do podvědomí kvůli řadě bezesných nocí řešením řady chyb ukrytých v kódu, ke kterým člověk nemá zdrojové kódy. Nedá se ovšem nic dělat, náš zákazník, náš pán. Opět jsem se tedy musel ponořit do zakalených vod bažiny OC4J. Pozn.: Tento příspěvek byl psán ve velké depresi. Kdo nemáte rádi pesimistické články před víkendem, radši ani nepokračujte ;-) .

Jak na rychlé integrační testy ve Springu

Integrační testy spočívají v testování konkrétní kódu spolu s okolními částmi, se kterými spolupracuje. Cílem je snaha otestovat kód ve stavu, který se blíží reálnému nasazení. Obvykle takto testujeme datovou vrstvu aplikace (jelikož tam klasické jednotkové testy ztrácejí smysl - chceme přeci otestovat správné dotazování databáze, tudíž databázi k testu potřebujeme) a v řadě případů se nám nevyplatí mockovat ani na úrovni business vrstvy. Dokonce i Rod Johnson ve své prezentaci (kterou byl inspirován tento článek) zdůrazňuje důležitost integračních testů.

Jednoduché asynchronní zpracování událostí ve Springu

Spring framework má "od přírody" k dispozici implementaci Observer patternu. To není nic jiného než mechanismus "listenerů" tak, jak jej známe například ze Swingu. Základní a defaultní implementace je velmi jednoduchá, kdekoliv v managovaných beanách můžete přes tzv. Publisher (což je typicky aplikační kontext, kterým je daná beana vytvořena) vyslat informaci o události. Tuto událost pak může zpracovat jakákoliv třída implementující ApplicationListener rozhraní, a která je správně zaregistrovaná do fronty listenerů.

Podcast: Basics of Unit Testing with Spring

This presentation was prepared formerly for internal purposes of Norkom Technologies in Ireland by my old friend Pavel Jetenský. We appreciate that authorities of this company allowed us to make the presentation public so you can benefit from it as well. I also thank Pavel for preparing this presentation and for providing support to me with finalizing material to be published. The training shows how to jUnit test J2EE application based on Spring and Hibernate.